A seminar intended to present faculty members current research to potential research students. This seminar is intended for 3rd year students, current research students, post-docs and faculty.

The seminar meets on Tuesdays, 16:15-17:45, in -101

2017–18–B meetings

Date
Title
Speaker
Abstract
Mar 6 משפט ארבעת הצבעים והקומבינטוריקה מאחורי חלוקות תדרים לאנטנות סלולריות שחר סמורודינסקי
Mar 13 טופולוגיה לא קומוטטיבית אילן הירשברג
Mar 20 תורת המודלים: קשרים מפתיעים בין גיאומטריות קומבינטוריות למבנים אלגברים קלאסיים אסף חסון
Mar 27 שימוש בדינמיקה בבעיות עם אופי קומבינטורי וגיאומטרי יער סלומון
Apr 10, 16:00–17:30 עצים, גרזנים, גבינות שוויצריות ומספרים משה קמינסקי

נדבר על מספרים פי-אדיים מנקודת המבט של לוגיקאי

Sun, Apr 15 TBA נדיה גורביץ
Apr 24 אנתרופיה, אינפורמציה, סיבוכיות ואי סדר במערכות דינאמיות תם מאירוביץ
May 1 TBA מנחם קוג׳מן
May 8, 16:30–17:45 הילוכים מקריים אריאל ידין
May 15 פעולות של חבורות על מרחבי הילברט יזהר אופנהיים
May 22 TBA יאיר גלזנר
Jun 5 צדק צדק תרדוף דניאל ברנד

Recurring Seminar run by Prof. Ariel Yadin