שעה
מרץ 11-14, 2013
מקום
Sde Boker
אתר הבית
Workshop on C*-algebras and Noncommutative Dynamics