אבג

הסמינר מתכנס בימי שלישי, בשעות 14:30-15:30, בOnline

מפגשים בסמסטר 21–2020–ב

סמינר מאורגן על-ידי ד“ר דניאל מרקייביץ‘