עמוד זה מציג את כל האירועים המתרחשים במחלקה השבוע. ניתן לבחור שבוע אחר, או תאריכים שונים, בשדות בתחתית העמוד.

קולוקוויום

Order and disorder in multiscale substitution tilings

נוב 9, 14:30—15:30, 2021, Math -101

מרצה

Yotam Smilansky (Rutgers University)

תקציר

The study of aperiodic order and mathematical models of quasicrystals is concerned with ways in which disordered structures can nevertheless manifest aspects of order. In the talk I will describe examples such as the aperiodic Penrose and pinwheel tilings, together with several geometric, functional, dynamical and spectral properties that enable us to measure how far such constructions are from demonstrating lattice-like behavior. A particular focus will be given to new results on multiscale substitution tilings, a class of tilings that was recently introduced jointly with Yaar Solomon.

אשנב למתמטיקה

כאשר (כמעט) כל האיברים של חבורה נראים אותו הדבר Online

נוב 9, 18:10—19:30, 2021, בניין 32 חדר 309 וכן במרשתת

מרצה

יאיר גלזנר

תקציר

בחבורות טופולוגיות רבות מתגלה תופעה מפתיעה: יש מחלקת צמידות אחת הרבה יותר גדולה מכל השאר (למשל במובן משפט הקטגוריה של בייר). נראה שלתופעה זו יש מסקנות אלגבריות חזקות ומפתיעות.

AGNT

Rational points on ramified covers of abelian varieties, online lecture

נוב 10, 16:00—17:15, 2021, -101

מרצה

Ariyan Javanpeykar (Meinz)

תקציר

Let X be a ramified cover of an abelian variety A over a number field k. According to Lang‘s conjecture, the k-rational points of X should not be dense. In joint work with Corvaja, Demeio, Lombardo, and Zannier, we prove a slightly weaker statement. Namely, assuming A(k) is dense, we show that the complement of the image of X(k) in A(k) is (still) dense, i.e., there are less points on X than there are on A (or: there are more points on A than on X). In this talk I will explain how our proof relies on interpreting this as a special case of a version of Hilbert‘s irreducibility theorem for abelian varieties.

BGU Probability and Ergodic Theory (PET) seminar

Allosteric actions of surface groups Online

נוב 11, 11:10—12:00, 2021, -101

מרצה

Matthieu Joseph (École normale supérieure de Lyon)

תקציר

In a recent work, I introduced the notion of allosteric actions: a minimal action of a countable group on a compact space, with an ergodic invariant measure, is allosteric if it is topologically free but not essentially free. In the first part of my talk I will explain some properties of allosteric actions, and their links with Invariant Random Subgroups (IRS) and Uniformly Recurrent Subgroups (URS). In the second part, I will explain a recent result of mine: the fundamental group of a closed hyperbolic surface admits allosteric actions.


תאריכים אחרים