עמוד זה מציג את כל האירועים המתרחשים במחלקה השבוע. ניתן לבחור שבוע אחר, או תאריכים שונים, בשדות בתחתית העמוד.

קולוקוויום

Big Fiber Theorems and Ideal-Valued Measures in Symplectic Topology

נוב 16, 14:30—15:30, 2021, Math -101

מרצה

Yaniv Ganor (Technion)

תקציר

In various areas of mathematics there exist ”big fiber theorems“, these are theorems of the following type: ”For any map in a certain class, there exists a ’big‘ fiber“, where the class of maps and the notion of size changes from case to case.

We will discuss three examples of such theorems, coming from combinatorics, topology and symplectic topology from a unified viewpoint provided by Gromov‘s notion of ideal-valued measures.

We adapt the latter notion to the realm of symplectic topology, using an enhancement of a certain cohomology theory on symplectic manifolds introduced by Varolgunes, allowing us to prove symplectic analogues for the first two theorems, yielding new symplectic rigidity results.

Necessary preliminaries will be explained. The talk is based on a joint work with Adi Dickstein, Leonid Polterovich and Frol Zapolsky.

AGNT

תב“ה

נוב 17, 16:00—17:15, 2021, -101

מרצה

No talk

תקציר

strong text

BGU Probability and Ergodic Theory (PET) seminar

Introduction to bounded cohomology Online

נוב 18, 11:10—12:00, 2021, Building 34, room 14

מרצה

Anton Hase (Ben-Gurion University)

תקציר

While there are earlier works on bounded cohomology, the topic was popularized by Gromov in 1982. In this introductory talk, we will give definitions of bounded cohomology of discrete groups with trivial coefficients. We will interpret bounded cohomology in low degrees in terms of quasimorphisms and central extensions. Then we will mention a few examples of how bounded cohomology has proved useful in applications, before concentrating on the classification of circle actions


תאריכים אחרים