סמסטר
מתחיל
מסתיים
מבחנים מסתיימים
2014–2015–ב 8 במרץ, 2015 26 ביוני, 2015 31 ביולי, 2015
2015–2016–א 25 באוקטובר, 2015 22 בינואר, 2016 4 במרץ, 2016
2015–2016–ב 6 במרץ, 2016 1 ביולי, 2016 12 באוגוסט, 2016
2016–2017–א 30 באוקטובר, 2016 27 בינואר, 2017 10 במרץ, 2017
2016–2017–ב 13 במרץ, 2017 30 ביוני, 2017 25 באוגוסט, 2017
2017–2018–א 22 באוקטובר, 2017 19 בינואר, 2018 4 במרץ, 2018
2017–2018–ב 5 במרץ, 2018 22 ביוני, 2018 12 באוקטובר, 2018