סמסטר
מתחיל
מסתיים
מבחנים מסתיימים
אביב 2015 8 במרץ, 2015 26 ביוני, 2015 31 ביולי, 2015
אביב 2016 6 במרץ, 2016 1 ביולי, 2016 12 באוגוסט, 2016
אביב 2017 13 במרץ, 2017 30 ביוני, 2017 25 באוגוסט, 2017
אביב 2018 5 במרץ, 2018 22 ביוני, 2018 12 באוקטובר, 2018
סתיו 2016 25 באוקטובר, 2015 22 בינואר, 2016 4 במרץ, 2016
סתיו 2017 30 באוקטובר, 2016 27 בינואר, 2017 10 במרץ, 2017
סתיו 2018 22 באוקטובר, 2017 19 בינואר, 2018 4 במרץ, 2018