20–2019–א

ד"ר מתן זיו-אב

שעה ומקום:

יום ג 17:00 - 15:00 in מנדל [14] חדר -102
יום ה 10:00 - 08:00 in מנדל [14] חדר -102

נושאי לימוד

  1. משוואות דיפרנציאליות רגילות: פתרונות מפורשים למשוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון. משוואות דיפרנציאליות מסדר שני. משוואות דיפרנציאליות מסדר גבוה, מערכות של משוואות דיפרנציאליות רגילות.
  2. טורי פורייה: חזרה על טורי פונקציות. פיתוחי פורייה ותכונות של טורי פורייה, התכנסות של טורי פורייה, תופעת גיבס. שימושים למשוואות דיפרנציאליות רגילות מחזורית.
  3. טרנספורם לפלס, שימושים למשוואות דיפרנציאליות רגילות.

רשימת הקורסים האוניברסיטאית: 201.1.9271

פניות סטודנטים

נציג ועד
לוטם גוטנייר
נציג אגודה
רכזת סיוע אקדמי - הנדסה א‘ - ניצן עציון
סגל חיצוני