מטרת הסמינר להציג את מחקר אנשי הסגל במחלקה לסטודנטים לתואר ראשון. ככלל, החומר שיוצג יהיה ברמה של שנה ב ומעלה, אבל כולם מוזמנים

הסמינר מתכנס בימי שלישי, בשעות 18:10-19:30, באולם 101-, בניין מתמטיקה

מפגשים בסמסטר 24–2023–ב

תאריך
כותרת
מרצה
תקציר
7 במאי תב“הOnline יאיר גלזנר

סמינר מאורגן על-ידי ד“ר משה קמנסקי