הסמינר מתכנס בימי רביעי, בשעות 15:10-16:30, באולם -101

מפגשים בסמסטר אביב 2018

סמינר מאורגן על-ידי ד"ר ישי דן-כהן