הסמינר מתכנס בימי רביעי, בשעות 15:10-16:30, באולם -101

מפגשים בסמסטר אביב 2017

סמינר מאורגן על-ידי פרופ' אמנון יקותיאלי