הסמינר מתכנס בימי חמישי, בשעות 14:00-16:00, באולם -101

מפגשים בסמסטר אביב 2017

סמינר מאורגן על-ידי ד"ר נדיה גורביץ, פרופ' איתן סייג