הסמינר מתכנס בימי שני, בשעות 17:00-17:15, במרשתת

מפגשים בסמסטר 21–2020–ב