סתיו 2017

ד"ר ישי דן-כהן

שעה ומקום

יום ב 13:00 - 11:00 בקרייטמן-זלוטובסקי(חדש) [34] חדר 14
יום ה 12:00 - 10:00 בבנין 90 (מקיף ז’) [90] חדר 134

תוכן הקורס

  • חבורות, חבורת המנה ומשפטי איזומורפיזם. משפטי סילוב ופעולות של חבורות.
  • חוגים, תחומי שלמות ושדות. אידיאלים מקסימליים וראשוניים. תחום פריקות יחידה, תחום ראשי, תחום אוקלידי.
  • מודולים, משפטי פירוק של מודולים נוצרים סופית על תחום ראשי. יישום לחבורות קומוטטיביות נוצרות-סופית.

רשימת הקורסים: 201.1.7031