סתיו 2016

ד"ר ישי דן כהן

יום ב 13:00 - 11:00 בקרייטמן-זלוטובסקי(חדש) [34] חדר 14
יום ה 12:00 - 10:00 בבנין 90 (מקיף ז’) [90] חדר 134
  • חבורות, חבורת המנה ומשפטי איזומורפיזם. משפטי סילוב ופעולות של חבורות.
  • חוגים, תחומי שלמות ושדות. אידיאלים מקסימליים וראשוניים. תחום פריקות יחידה, תחום ראשי, תחום אוקלידי.
  • מודולים, משפטי פירוק של מודולים נוצרים סופית על תחום ראשי. יישום לחבורות קומוטטיביות נוצרות-סופית.