סתיו 2017

פרופ' מיכאל לוין

שעה ומקום

יום א 16:00 - 14:00
יום ג 12:00 - 10:00

תוכן הקורס

  • יריעות טופולוגיות. חבורה יסודית ומרחבי כיסוי. שימושים.
  • הומולוגיה סינגולרית ושימושים.
  • יריעות גזירות. תבניות דיפרנציאליות ומשפט Stokes. הגדרת קוהומולגית de Rham
  • נושאים נוספים אם ישאר זמן

רשימת הקורסים: 201.2.5221