סתיו 2016

פרופ' אמנון יקותיאלי

תוכן הקורס

רשימת הנושאים:

  1. חזרה על החומר משני הסמסטרים הקודמים (הקורסים קטגוריות נגזרות I ו- II).

  2. קטגוריות נגזרות באלגברה קומוטטיבית: קומפלקסים דואליזנטיים, הדואליות המקומית של גרותנדיק, שקילות MGM, קומפלקסים דואליזנטיית קשיחים.

  3. קטגוריות נגזרות בגיאומטריה אלגברית: פונקטורי התמונה הישרה וההפוכה,דואליות גרותנדיק גלובלית, שימושים לגיאומטריה בירציונלית (סקירה), קוהומולגיה -אדית ודואליות פואנקרה-ו'רדייה (סקירה), אלומות פרו'רטיות (סקירה).

  4. קטגוריות נגזרות בתורת החוגים הלא-קומוטטיביים: קומפלקסים דואליזנטיים, קומפלקסים מסיטים, תורת מוריטה נגזרת.

  5. גיאומטריה אלגברית נגזרת: קטגוריות נגזרות לא-אבליות (סקירה), אינסוף-קטגוריות (סקירה), ערמות אלגבריות נגזרות (סקירה), שימושים (סקירה).

רשימת הקורסים: 201.2.0363