סתיו 2017

פרופ' תם מאירוביץ

שעה ומקום

יום א 14:00 - 12:00 בבנין 90 (מקיף ז’) [90] חדר 237
יום ה 14:00 - 12:00 בבנין 90 (מקיף ז’) [90] חדר 243

תוכן הקורס

סיגמא-אלגבראות, משפט הרחבת המידה ומידת לבג על הישר, מרחבי מידה כלליים, פונקציות מדידות, תורת האינטגרציה, משפטי התכנסות (משפט אגורוב, התכנסות במידה, כמעט תמיד ובנורמות ), משפט לוזין, מרחבי , מידות במרחבי מכפלה ומשפט פוביני, מידות מסומנות ומרוכבות ופירוק האן, משפט רדון ניקודים ושימושים, גזירה, נושאים נוספים ככל שיתיר הזמן.

רשימת הקורסים: 201.1.0081