סתיו 2018

תוכן הקורס

שדות ומטריצות, מרחבים וקטוריים מעל שדה, משוואות ליניאריות מעל שדה, דטרמיננטות, מרחבים דואליים, טרנספורמציות ליניאריות.

רשימת הקורסים: 201.1.7011

נציג האגודה
חן שגב
סגל חיצוני