18–2017–א

ד"ר מיכאל ברנדנבורסקי

שעה ומקום

יום א 12:00 - 10:00
יום ג 12:00 - 10:00

תוכן הקורס

  • יריעות טופולוגיות. חבורה יסודית ומרחבי כיסוי. שימושים.
  • הומולוגיה סינגולרית ושימושים.
  • יריעות גזירות. תבניות דיפרנציאליות ומשפט Stokes. הגדרת קוהומולגית de Rham
  • נושאים נוספים אם ישאר זמן

רשימת הקורסים האוניברסיטאית: 201.2.5221

פניות סטודנטים