סתיו 2018

תוכן הקורס

מושגי יסוד, משוואות מסדר ראשון, משוואות ליניאריות מסדר שני, התמרת לפלס, קונוולוציה, מערכות משוואות, משואות מסדר n, פתרונות על ידי טורים, משוואות אוילר.

רשימת הקורסים: 201.1.9031

נציג סטודנטים
זוהר קצין
סגל חיצוני