19–2018–א

תוכן הקורס

שדות ומטריצות, מרחבים וקטוריים מעל שדה, משוואות ליניאריות מעל שדה, דטרמיננטות, מרחבים דואליים, טרנספורמציות ליניאריות.

רשימת הקורסים האוניברסיטאית: 201.1.7011

פניות סטודנטים

נציג כיתה
אריאל גיא
נציג האגודה
רכזת סיוע אקדמי - מדעי הטבע - שיר ברגר
סגל חיצוני