19–2018–א

פרופ' יואב שגב

שעה ומקום

יום א 16:00 - 14:00 בבנין 90 (מקיף ז’) [90] חדר 244
יום ג 12:00 - 10:00 בבנין 90 (מקיף ז’) [90] חדר 244

תוכן הקורס

  • חבורות, חבורת המנה ומשפטי איזומורפיזם. משפטי סילוב ופעולות של חבורות.
  • חוגים, תחומי שלמות ושדות. אידיאלים מקסימליים וראשוניים. תחום פריקות יחידה, תחום ראשי, תחום אוקלידי.
  • מודולים, משפטי פירוק של מודולים נוצרים סופית על תחום ראשי. יישום לחבורות קומוטטיביות נוצרות-סופית.

רשימת הקורסים האוניברסיטאית: 201.1.7031

פניות סטודנטים