19–2018–א

פרופ' דמיטרי קרנר

שעה ומקום

יום א 14:00 - 12:00
יום ד 18:00 - 16:00 בקרייטמן-זלוטובסקי(חדש) [34] חדר 3

תוכן הקורס

  • יריעות טופולוגיות. חבורה יסודית ומרחבי כיסוי. שימושים.
  • הומולוגיה סינגולרית ושימושים.
  • יריעות גזירות. תבניות דיפרנציאליות ומשפט Stokes. הגדרת קוהומולגית de Rham
  • נושאים נוספים אם ישאר זמן

רשימת הקורסים האוניברסיטאית: 201.2.5221

פניות סטודנטים