19–2018–א

ד"ר סאק גבריאליאן

שעה ומקום

יום ה 10:00 - 08:00 בצוקר, גולדשטיין-גורן [72] חדר 488
יום ג 17:00 - 15:00 בצוקר, גולדשטיין-גורן [72] חדר 489

תוכן הקורס

  1. משוואות דיפרנציאליות רגילות: פתרונות מפורשים למשוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון. משוואות דיפרנציאליות מסדר שני. משוואות דיפרנציאליות מסדר גבוה, מערכות של משוואות דיפרנציאליות רגילות.
  2. טורי פורייה: חזרה על טורי פונקציות. פיתוחי פורייה ותכונות של טורי פורייה, התכנסות של טורי פורייה, תופעת גיבס. שימושים למשוואות דיפרנציאליות רגילות מחזורית.
  3. טרנספורם לפלס, שימושים למשוואות דיפרנציאליות רגילות.

רשימת הקורסים האוניברסיטאית: 201.1.9271

פניות סטודנטים

נציג כיתה
יובל הררי
נציג האגודה
רכזת סיוע אקדמי - הנדסה א‘ - יהלי ישי
סגל חיצוני