2018–19–א

ד"ר סאק גבריאליאן

שעה ומקום

יום ה 10:00 - 08:00 בצוקר, גולדשטיין-גורן [72] חדר 488
יום ג 17:00 - 15:00 בצוקר, גולדשטיין-גורן [72] חדר 489

תוכן הקורס

  1. משוואות דיפרנציאליות רגילות: פתרונות מפורשים למשוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון. משוואות דיפרנציאליות מסדר שני. משוואות דיפרנציאליות מסדר גבוה, מערכות של משוואות דיפרנציאליות רגילות.
  2. טורי פורייה: חזרה על טורי פונקציות. פיתוחי פורייה ותכונות של טורי פורייה, התכנסות של טורי פורייה, תופעת גיבס. שימושים למשוואות דיפרנציאליות רגילות מחזורית.
  3. טרנספורם לפלס, שימושים למשוואות דיפרנציאליות רגילות.

רשימת הקורסים: 201.1.9271

סגל חיצוני