לוגיקה

נושא הקורס

מערכת אקסיומות לתחשיב הפרדיקטים. משפט השלמות ומשפט הקומפקטיות. מבוא לתורת המודלים: משפטי סקולם-לוונהים ותתי מבנים אלמנטריים. כריעות ואי-כריעות של תורות. משפט אי השלמות הראשון של גדל.

רשימות

רשימות לקורס נמצאות כאן. הן יתעדכנו במהלך הקורס (עדכון אחרון: 13:42 ביום רביעי, 7 בנובמבר, 2018)

מקורות נוספים

הספרים הבאים (בין היתר) חופפים חלקית לחומר בקורס

  • A concise introduction to Mathematical Logic, W. Rautenberg
  • Introduction to Mathematical Logic, E. Mendelson
  • A mathematical introduction to Logic, H. B. Enderton
  • Gödel’s Incompleteness theorems, R. M. Smullyan

לקבלת אינטואיציה (וגם לחלק מהפרטים הטכניים) אני ממליץ על הבלוג של גדי

ההסבר של בולוס על משפט אי השלמות השני במלים בנות הברה אחת

פרטים טכניים

הקורס בקטלוג הקורסים

מרצה

ד”ר משה קמנסקי

בודק תרגילים: אורן קאליש

פרטי ההרצאות

יום ב 18:00–16:00 בקרייטמן-זלוטובסקי(חדש) [34] חדר 103
יום ד 12:00–10:00 בגולדברגר [28] חדר 304

שעות קבלה

, 104, בניין מתמטיקה (58). חשוב מאד לשאול כל שאלה וללבן כל בעיה ברגע שהיא מופיעה. בנוסף לשעות הקבלה, אפשר לשלוח שאלות בדואל, או לדבר בטלפון. יש שעות קבלה גם לבודק, אורן קאליש, בתיאום מראש.

מטלות בית

המטלות יתפרסמו מדי שבוע ביום רביעי. יש להגישן ביום רביעי בשבוע שלאחריו, לא יאוחר מ-17:30. מומלץ מאד לפתור את המטלות כמה שיותר מוקדם, על מנת שיהוו חזרה לפני ההרצאות הבאות.

ניתן לפתור ולהגיש בזוגות. את המטלות ניתן להגיש בשיעור, או בתא הדואר של הקורס במחלקה למתמטיקה (תא מס’ 155).

המטלות הן חלק חשוב מאד של הקורס. לכל תלמיד שמעונין להבין את החומר מומלץ מאד לפתור אותן ברצינות, ולוודא שהכל מובן.

קביעת הציון

הציון ייקבע באופן הבא:

  • מבחן סופי: 60 נקודות
  • מבחן מחצית: 19 נקודות. מבחן המחצית אינו חובה, והציון בו ייחשב רק אם הוא גבוה מהציון במבחן הסיום (אחרת משקלו יתווסף למשקל מבחן הסיום)
  • תרגילי בית: כל מטלה שווה 3 נקודות. לכן, כדי לקבל ציון מלא בקורס הכרחי לפתור נכון 7 מטלות לפחות. נקודות עודפות יתווספו לציון (אך לא ניתן לקבל יותר מ-100)

כאמור, סך כל הנקודות עשוי להסתכם ליותר מ-100, ובמקרה זה הציון בקורס יהיה 100

פרטי המבחנים

מועד תאריך שעה מקום
מחצית 9 בנובמבר 9:00–11:00 בניין 34, חדר 207
א 30 בינואר 9:00–12:00  
ב 20 בפברואר 9:00–12:00 בניין 28, חדר 302