אביב 2017

פרופ' אמנון יקותיאלי

שעה ומקום

יום רביעי 12:00 - Wednesday 14:00

תוכן הקורס

רשימת הנושאים:

  1. קשיחות, שאריות ודואליות מעל חוגים קומוטטיביים.

  2. קטגוריות נגזרות בגיאומטריה.

  3. קשיחות, שאריות ודואליות מעל סכמות.

  4. קטגוריות נגזרות בתורת החוגים הלא-קומוטטיביים.

רשימת הקורסים: 201.2.0364