אביב 2017

פרופ' דמיטרי קרנר

שעה ומקום

יום א 12:00 - 10:00 בגוטמן [32] חדר 113
יום ה 17:00 - 16:00 בקרייטמן-זלוטובסקי(חדש) [34] חדר 16

תוכן הקורס

ראו באתר

רשימת הקורסים: 201.1.0361