2017–2018–ב

פרופ' דמיטרי קרנר

תוכן הקורס

  1. Affine algebraic sets and varieties.
  2. Local properties of plane curves.
  3. Projective varieties and projective plane curves.
  4. Riemann–Roch theorem.