18–2017–ב

פרופ' מיכאל לוין

תוכן הקורס

  1. התכנסות נקודתית של סדרות וטורי פונקציות. טורי חזקות וטורי טיילור ? ללא הדגשת התכנסות בקצוות (Abel)
  2. פונקציות של כמה משתנים: גבולות בכמה משתנים, רציפות נגזרות חלקיות כיווניות, מושג הגרדיאנט (ניצבות הגרדיאנט למשטח רמה) כלל השרשרת, נקודות קריטיות (הכרחיות התאפסות הנגזרות הראשונות והדגמה של אוכף למשל כמו ב: X2-Y2)
  3. אינטגרציה בכמה משתנים (2 מספיק), אינטגרלים נשניים וחילוף סדר אינטגרציה (גרסה חלשה של Fubini) תלות גבולות האינטגרלים בחילוף הסדר.
  4. אופטימיזציה בעזרת כופלי לגרנג‘ בעיקר הדגמות ושימושים ופחות הוכחות. במידה וישאר זמן ? משוואות Euler Lagrange (חשבון וריאציות).

רשימת הקורסים האוניברסיטאית: 201.1.2371

פניות סטודנטים

נציג ועד
זיו הרואתי
סגל חיצוני