18–2017–ב

ד"ר מתן זיו-אב

תוכן הקורס

. פעולות על קבוצות, סימון לוגי, יחסים.2. מניה בסדר של אובייקטים קומבינטוריים: מספרים שלמים, פונקציות, עיקרונות ראשונים של פירוט.3. קומבינטוריקה אלמנטרית: קבוצות, רב-קבוצות וסידוריהן; מקדמים בינומיאליים ומולטינומיאליים.4. עקרון ההכלה ודחייה, פונקצית אוילר.5. גרפים: הצגת גרפים ואיזומורפיזם.6. רקורסיה ופונקציות יוצרות: הגדרות רקורסיביות, פונקציות יוצרות רגילות ואקספוננציאליות, רקורסיה לינארית עם מקדמים קבועים.7. אריתמטיקה מודולרית: קונגרואנטיות של מספרים שלמים, Zm, האיברים ההפיכים ב- Zm.8. מבנים אלגבריים: אקסיומות ודוגמאות של חבורות, חבורות ותתי חבורות ציקליות, מחלקות ומשפט לגרנז‘. חוגים ושדות סופיים.

רשימת הקורסים האוניברסיטאית: 201.1.6201

פניות סטודנטים

נציג כיתה
אלון מרזין