2017–2018–ב

פרופ' יואב שגב

תוכן הקורס

  • הצגות תמורות ומשפטי Sylow.

  • הצגות של חבורות על חבורות, חבורות פתירות, חבורות נילפוטנטיות, מכפלות חצי-ישרות ומכפלות מרכזיות.

  • חבורות תמורות, החבורה הסימטרית והחבורה האלטרנטיבית.

  • חבורת Fitting המוכללת של חבורה סופית.

  • חבורות .

  • הרחבות של חבורות: הקוהומולוגיה הראשונה והשנייה ויישומים.

רשימת הקורסים: 201.2.4041