### ==סמסטר {{ course.termTitle() }}== ## תוכן הקורס {{ course.description() }} ### רשימות רשימות לקורס נמצאות [כאן](./notes.pdf). הן יתעדכנו במהלך הקורס ### מקורות נוספים
- **Elements of number theory**, *Stillwell, J.* - **A Pythagorean introduction to number theory**, *Takloo-Bighash, R.* - **A comprehensive course in number theory**, *Baker, A.* - **A classical introduction to modern number theory**, *Ireland, K.* and *Rosen, M.*
## פרטים טכניים [הקורס בקטלוג הקורסים]({{course.shnatonUrl}}) ### מרצה [{{course.lecturer.fullName()}}]({{course.lecturer.web}}) ### פרטי ההרצאות בזום (דרך המודל) ### שעות קבלה {{ course.lecturer.hours }} *חשוב מאד* לשאול כל שאלה וללבן כל בעיה ברגע שהיא מופיעה. בנוסף לשעות הקבלה, אפשר לשלוח שאלות בדואל, או לדבר בטלפון. ### מטלות בית המטלות יתפרסמו מדי שבוע ביום חמישי. יש להגישן ביום חמישי בשבוע שלאחריו, לא יאוחר מ-17:30. *מומלץ מאד* לפתור את המטלות כמה שיותר מוקדם, על מנת שיהוו חזרה לפני ההרצאות הבאות. ### קביעת הציון {{ course.content() }}