## **עדכון חשוב**: עקב הקורונה, רוב הפעילות בקורס עברה ל[מודל](https://moodle2.bgu.ac.il/moodle/course/view.php?id=29782) ### ==סמסטר {{ course.termTitle() }}== ## תוכן הקורס {{ course.description() }} ### רשימות רשימות לקורס נמצאות [כאן](./notes.pdf). הן יתעדכנו במהלך הקורס ### מקורות נוספים
- **Commutative algebra**, *Eisenbud, D.* - **Undergraduate commutative algebra**, *Reid, M.* - **Introduction to commutative algebra**, *Atiyah, M.F.* and *Macdonald, I.G.* - **Commutative algebra**, *Zariski, O.* and *Samuel, P.* - **Commutative algebra**, *Matsumura, H.*
## פרטים טכניים [הקורס בקטלוג הקורסים]({{course.shnatonUrl}}) ### מרצה [{{course.lecturer.fullName()}}]({{course.lecturer.web}}) ### פרטי ההרצאות {{ course.hours }} ### שעות קבלה {{ course.lecturer.hours }} ~~, חדר {{ course.lecturer.office }}, [בניין מתמטיקה (58)](https://goo.gl/maps/TmzXf6pUvTD2).~~ *חשוב מאד* לשאול כל שאלה וללבן כל בעיה ברגע שהיא מופיעה. בנוסף לשעות הקבלה, אפשר לשלוח שאלות בדואל, או לדבר בטלפון. ### מטלות בית המטלות יתפרסמו מדי שבוע ביום שני. יש להגישן ביום שני בשבוע שלאחריו, לא יאוחר מ-17:30. *מומלץ מאד* לפתור את המטלות כמה שיותר מוקדם, על מנת שיהוו חזרה לפני ההרצאות הבאות. ### קביעת הציון {{ course.content() }}