אנליזה מתקדמת – 201.2.5401

סמסטר א', תשע"ד

מרצה: אור שליט

שעות הרצאה: א 10:00-13:00 (חדר 201) , ג 11:00-13:00 (חדר 201)

שעות קבלה: ד 15:00-17:00, חדר 104

 

דף מידע

סיכומי הרצאות

יש לקרוא ולהבין את סיכומי ההרצאות.

 

תרגילי בית

עיקר הקורס, מבחינתי, הוא העבודה האישית שכל אחד מהסטודנטים עושה.

כאן יפורסמו תרגילי בית אותם יש להגיש.

בנוסף, ישנם תרגילים שאינם להגשה הפזורים בתוך סיכומי ההרצאות. מבחינתי, עליכם לפתור (או להיות בטוחים שאתם מסוגלים לפתור) גם את התרגילים הללו.

תרגיל 1 (מועד הגשה: נובמבר 12)

תרגיל 2 (מועד הגשה: נובמבר 24)

תרגיל 3 (מועד הגשה: דצמבר 10)

תרגיל 4 (מועד הגשה: דצמבר 31)

תרגיל 5 (מועד הגשה: ינואר 16)

תרגיל 6 (לא להגשה)