סתיו 2018

פרופ' ויקטור ויניקוב

שעה ומקום

יום ג 12:00 - 10:00 בבנין 90 (מקיף ז’) [90] חדר 234
יום ה 10:00 - 08:00 בגוטמן [32] חדר 309

תוכן הקורס

משוואות דיפרנציאליות רגילות מסדר ראשון, משפטי קיום ויחידות, משוואות ליניאריות מסדר N, ורונסקיאן, שדות וקטוריים, משוואות אוטונומיות, מערכות משוואות ליניאריות מסדר ראשון, מערכות משוואות לא-ליניאריות ויציבות.משוואות דיפרנציאליות רגילות מסדר ראשון, משפטי קיום ויחידות, משוואות ליניאריות מסדר N, ורונסקיאן, שדות וקטוריים, משוואות אוטונומיות, מערכות משוואות ליניאריות מסדר ראשון, מערכות משוואות לא-ליניאריות ויציבות.

רשימת הקורסים: 201.1.0061