אביב 2017

פרופ' אמנון בסר

שעה ומקום

יום ד 14:00 - 12:00 בבנין 90 (מקיף ז’) [90] חדר 225
יום ה 12:00 - 10:00 בבנין 90 (מקיף ז’) [90] חדר 134

תוכן הקורס

 • חוגים ומודולים, חוגי פולינומים במספר משתנים מעל שדה,
 • סדרים על מונומים ואלגוריתם החלוקה עם שארית במספר משתנים,
 • בסיסי גרבנר והאלגוריתם של בוכברגר, אלימינציה ופתרון משוואות
 • שימושים של בסיסי גרבנר:
  • תכנות בשלמים
  • צביעת גרפים
  • רובוטיקה
  • תורת הקודים
  • קומבינטוריקה ועוד
 • פונקצית הילברט וטור הילברט, שיטות להאצת האלגוריתם של בוכברגר, אלגוריתמי f4 ו- f5.

פרטים נוספים: https://www.math.bgu.ac.il/~bessera/computer-algebra07-adv.pdf

רשימת הקורסים: 0281