18–2017–ב

פרופ' אמנון יקותיאלי

תוכן הקורס

רשימת הנושאים:

  1. קטגוריות ופונקטורים: טרנספורמציות טבעיות, שקילות, פונקטורים צמודים, פונקטורים אדיטיביים, דיוק.
  2. פונקטורים נגזרים: מודולים פרוייקטיביים, אינג?קטיביים ושטוחים;. רזולוציות, הפונקטורים ו-; דוגמאות ושימושים.
  3. קוהומולוגיה לא אבלית ושימושיה.

רשימת הקורסים האוניברסיטאית: 201.2.2091

פניות סטודנטים