תום מאירוביץ'

יום שני, 8 בינואר, 2018, 18:30 – 20:00, אולם 101-

תקציר:

מה ניתן לומר על ההתפלגות המשותפת של סידרת ניסויים, אם ידוע שאין חשיבות לסדר של הניסויים?

הקשר בין אי-תלות (במובן ההסתברותי) וחילופיות מובע על ידי משפט של ברונו דה-פינטי — הסתברותן ואקטואר איטלקי שחי ועבד במהלך המאה ה-20.

לעיקרון העומד מאחורי משפט זה יש משמעות רבה בהקשר של הסקה סטטיסטית ולמידה, וגם מגוון מפתיע של שימושים וקשרים בתחומים רחוקים לכאורה של המתמטיקה.

בהרצאה נתאר ונסביר את המשפט של דה-פינטי. ניתן ניסוח הקשור לקמירות, ונתאר מספר מסקנות מעניינות, ככל שהזמן יאפשר.