איליה טיומקין

יום שלישי, 23 באוקטובר, 2018, 18:15 – 19:45, אולם 101-

תקציר:

בקונגרס הבינלאומי במתמטיקה שהתקיים בשנת 1900 הציג דוד הילברט 23 בעיות פתוחות בכל התחומים של מתמטיקה. חלקן נפתרו (או נפתרו חלקית) וחלקן פתוחות עד היום.

הבעיה השלישית ברשימה התייחסה לקיום של פאונים בעלי נפחים זהים אך כאלה שלא ניתן לפרקם למספר סופי של תת פאונים חופפים. בעיה זו נפתרה תוך שנתיים ע“י תלמידו של הילברט – מקס דן. בהרצאה נדבר על הבעיה המקורית, על פתרונה ועל בעיות קשורות.