גילי גולן

יום שלישי, 1 בינואר, 2019, 18:15 – 19:45, אולם 101-

תקציר:

קבוצה יוצרת $X$ של חבורה $G$ היא קבוצת איברים כך שכל איבר ב $G$ שווה למכפלה של איברים מ $X$ והופכיים של איברים מ $X$. בעיית היצירה עבור חבורה $G$ עוסקת בשאלה האם ניתן לקבוע, בהינתן תת קבוצה סופית $X$ של $G$, אם $X$ יוצרת את $G$. בעיית היצירה בחבורה $G$ פתירה, אם יש אלגוריתם שבהינתן תת קבוצה סופית $X$ של $G$ קובע אם $X$ יוצרת את $G$.

אנו נדון בבעיית היצירה במספר חבורות אינסופיות, ביניהן החבורה $F$ של תומפסון שניתנת להגדרה כחבורה של פונקציות על קטע היחידה $[0,1]$.