דניאל דיסני

יום שלישי, 19 בנובמבר, 2019, 16:10 – 17:30, אולם 101-

תקציר:

לפירות שמקיימים את המשוואה בתמונה יש לפחות 80 ספרות. נראה איך ניתן למצוא אותם - באמצעות פונקציות מרוכבות על מרחב כל השריגים, וגיאומטריה של עקומים מעוקבים.