יאיר הרטמן

יום שלישי, 3 בדצמבר, 2019, 16:10 – 17:30, אולם 101-

תקציר:

בהרצאה נדון על נקודת מבט שהתפתחה מאוד בעשורים האחרונים בחקר תורת החבורות שבה מתבוננים על חבורה כאובייקט גיאומטרי. נתאר שתי דרכים לבנות שפה (או נקודות גבול) לחבורה אינסופית, ונדבר על קשרים בין ההסתכלות הזו לבין תכונות אלגבריות של החבורה.