אריאל ידין

יום שלישי, 10 בדצמבר, 2019, 16:10 – 17:30, אולם 101-

תקציר:

אנסה להסביר כיצד נקודת מבט הסתברותית עוזרת לקבל באופן אלמנטרי תובנות שונות בתורת המספרים.