תם מאירוביץ'

יום שלישי, 27 באוקטובר, 2020, 16:10 – 17:30, מרשתת

תקציר:

בהרצאה נסביר מהו סכום מניקובסקי של תתי-קבוצות של חבורה, משפט מפורסם של Shapley–Folkman לגבי סכומי מינקובסקי וקמירות, ושימוש לגבי משפחה של מודלים (לא ממש מציאותיים) של התפשטות של מגפות.