יאיר גלזנר

יום שלישי, 17 בנובמבר, 2020, 16:10 – 17:30, מרשתת

תקציר:

נאמר שחבורה היא ״ניתנת לסידור משמאל״ אם קיים על החבורה יחס סדר שנשמר על ידי פעולת כפל משמאל. כלומר אם $a< b$ אז גם $ga< gb$ לכל שלושה איברים בחבורה. ישנן כמובן חבורות כמו החבורה החיבורית של הממשיים שעליהן יש סדר טבעי. ישנן חבורות אחרות שלא מגיעות עם סדר טבעי אך בכל זאת ניתן למצוא עליהן סדר. כזו למשל היא החבורה החופשית $F_n$ על $n$ יוצרים. מצד שני החבורה $SL(3,\mathbb{Z})$ של מטריצות שלמות בעלות דטרמיננטה $1$ לא ניתנת לסידור בכלל.