יאיר גלזנר

יום שלישי, 9 בנובמבר, 2021, 18:10 – 19:30, בניין 32 חדר 309 וכן במרשתת

תקציר:

בחבורות טופולוגיות רבות מתגלה תופעה מפתיעה: יש מחלקת צמידות אחת הרבה יותר גדולה מכל השאר (למשל במובן משפט הקטגוריה של בייר). נראה שלתופעה זו יש מסקנות אלגבריות חזקות ומפתיעות.