יער סולומון

יום שלישי, 23 בנובמבר, 2021, 18:10 – 19:30, בניין 32 חדר 309 וכן במרשתת

תקציר:

פעמים רבות במתמטיקה אנו נתקלים בבעיות פשוטות לניסוח וקשות לפתרון. בהרבה מקרים הקושי נובע ממחסור בכלים מתמטיים, ועל-מנת לגשת לבעיות בסיסיות כאלה עלינו לפתח תורה מתמטית כללית. בהרצאה זו נציג מספר בעיות בסיסיות כאלה בגיאומטריה של המישור וננסה להבין כיצד ניתן לגשת לחלק מהבעיות הללו באמצעות חקר של משטחים, כלומר יריעות דו-מימדיות קומפקטיות.

הנושא של יריעות הוא אולי מעט מתקדם ולא נציג בהרצאה זו הגדרות והוכחות מורכבות שמסתמכות על כלים מתקדמים. מצד שני, נראה הרבה תמונות וננסה להבין באמצעות דוגמאות את האובייקטים ואת הקשר ביניהם ובין השאלות הבסיסיות שנראה.