משה קמנסקי

יום שלישי, 7 בדצמבר, 2021, 18:10 – 19:30, בניין 32 חדר 309 וכן במרשתת

תקציר:

כשלייבניץ פיתח את האנליזה, הוא ניסח את התורה שלו באמצעות ”גדלים אינפינטסימליים“, שמשקפים היטב את האינטואיציה מאחורי מושגים כמו רציפות, גזירות ואינטגרציה, אולם הוא וממשיכיו לא הצליחו להגדיר אובייקטים כאלה בצורה מספיק מדויקת, ולכן הגישה הזאת נזנחה, לטובת ההגדרות המוכרות לנו כיום. בהרצאה אשתדל להסביר איך אפשר בכל זאת להעמיד את הגישה של לייבניץ על בסיס מדויק, וגם איך אפשר לחלק פך שמן אחד (או מגש פיצה) למספר גדול מאד של חלקים, כל זאת באמצעות שימוש מושכל בכלים של לוגיקה מסדר ראשון (אותם נסביר תוך כדי ההרצאה)