שחר סמורודינסקי

יום שלישי, 21 בדצמבר, 2021, 18:10 – 19:30, בניין 32 חדר 309 וכן במרשתת

תקציר:

נציג את מושג הצביעה הקלאסית של גרף פשוט ונכליל אותו להיפרגרף (כלומר לקבוצה של קודקודים ואוסף כלשהו של תת-קבוצות שלה). ישנן כמה הכללות אפשריות, אנחנו נתמקד בהכללה הבאה: נאמר שצביעה של הקודקודים היא חסרת קונפליקטים אם בכל אחת מקבוצות האוסף יש לפחות קודקוד אחד עם צבע שלא ניתן לאף קודקוד אחר בקבוצה. נראה את הקשר בין המושג הזה לבעיות של השמות תדרים באנטנות סלולריות.

ניתן לראות פרומו חסר כל ערך מתמטי בסרטון