אינה אנטובה

יום שלישי, 26 בפברואר, 2019, 18:15 – 19:45, אולם 101-

אנא שימו לב לשינוי בשעה!

תקציר:

בהרצאה נדבר על הצגות של חבורות (ולא רק חבורות). תורת ההצגות היא המשך טבעי למושג ”פעולה של חבורה על קבוצה“, והוא בא לבטא את הקשר בין חבורות לבין סימטריות של אובייקטים שונים.