יום שלישי, 30 באפריל, 2019, 18:10 – 19:30, אולם 101-