פיודור פקוביץ'

יום שלישי, 6 באפריל, 2021, 16:10 – 17:30, מרשתת

תקציר:

בשנת 1978 צ‘ונג יאנג שאל את השאלה הבאה.

יהיו $P, Q$ שני פולינומים מרוכבים עם $deg P = deg Q$. האם נכון שהתנאי $P^{- 1}(\{-1,1\})=Q^{- 1}(\{- 1,1\})$ (התמונות ההפוכות של הנקודות 1-,1 שוות) גורר ש-$P = -Q$ או $P = Q$.

אסביר פתרון לבעיה זו שהושגה בשנת 1996 ואדון בנושאים מתמטיים קשורים, כולל בעיות לא פתורות.